Przeładunek i składowanie

Pełna obsługa spedycyjna i celna

Świadczymy kompleksowe usługi przeładunkowo-składowe na strategicznie położonych terminalach morskich i lądowych oraz wschodnich przejściach granicznych (m.in. Terespol, Dorohusk, Medyka).

Wszystkie terminale graniczne i lądowe są bardzo dobrze skomunikowane oraz posiadają dogodne połączenia kolejowe i drogowe. Terminale przeładunkowe na przejściach granicznych zostały przystosowane do przeładunków wyrobów stalowych i masowych (węgiel, koks, kruszywo, sól, rudy).

Dysponujemy własnymi placami składowymi, magazynami płaskiego składowania, silosami oraz ładowniami barek. Sposób przechowywania towarów zawsze dostosowujemy do rodzaju ładunku, opakowania, wymogów bezpieczeństwa etc.


Usługi:
Składowanie towarów
w magazynach i na placach składowych w portach morskich: Gdynia, Gdańsk, Szczecin.
Oraz na wschodnich przejściach granicznych: Terespol, Medyka, Dorohusk.
Generowanie raportów dla Klientów dot. stanu towaru w magazynie lub na placu
Wydawanie towaru zgodnie
z dyspozycją Klienta
Nadzór nad wyładunkami
i załadunkami towarów
Nadzór nad załadunkiem towaru ex. magazyn/plac
na samochód/wagon etc.
Usługi dodatkowe – zgodnie
z życzeniem Klienta